ตั้ง”จรุงวิทย์” นั่งเก้าอี้เลขาธิการกกต. คนใหม่

กกต. มติเอกฉันท์ ตั้ง “จรุงวิทย์” นั่งเก้าอี้เลขาธิการ กกต. คนใหม่ วาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการกกต. แถลงว่าที่ประชุม กกต.ได้มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินการสรรหาเลขาธิการกกต.ของคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการหลังจากที่ให้ผู้สมัครทั้ง 5 ราย

ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะอนุกรรมการไปเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมกกต.ได้ลงคะแนนลับเพื่อคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นเลขา และผลคะแนนเป็นเอกฉันท์ เลือก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการกกต. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการกกต. โดยหลังจากนี้ทางสำนักงานกกต.ก็จะไปดำเนินการตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป  และแจ้งให้พ.ต.อ. จรุงวิทย์  ลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการกกต.ภายใน 15 วัน เพื่อดำเนินการทำสัญญาจ้างต่อไป ตามมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต. พ.ศ.2560 กำหนดให้เลขาธิการกกต.มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ซึ่งทางสำนักงานก็จะดำเนินการโดยเร็ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews
 

You may also like...