ธนบัตรใหม่ที่เปลี่ยนสีเมื่อเอียงวันเสาร์

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกชุดธนบัตรชุดใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ธนบัตรใหม่ถูกพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่โดยใช้การพิมพ์แม่เหล็กสามมิติซึ่งจะทำให้พวกเขาเปลี่ยนสีเมื่อเอียงในมุมที่ต่างกัน

ธนาคารกลางกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่นี้ใช้ในการพิมพ์ธนบัตร

ธนบัตรใหม่มี 5 สกุล ได้แก่ 20 50 และ 100 500 และ 1,000 บาทและสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินบางแห่ง

ธนาคารธนชาตกล่าวว่าธนบัตรทั้งหมดที่มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

You may also like...