ภาคเอกชนเสนอแผนเศรษฐกิจภาคใต้ให้คณะรัฐมนตรีเคลื่อนที่ในชุมพร

ภาคเอกชนใน 11 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเสนอต่อรัฐบาลในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีโทรศัพท์มือถือในชุมพรในวันที่ 20-21 สิงหาคมเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามโครงการ Economic Economic Corridor (SEC) โดยมีการลงทุนรวม 200 พันล้านบาทซึ่งรวมถึง 7 โครงการ โครงการจังหวัดสมุทรสงครามมูลค่า 8 หมื่นล้านบาท

นายสุพจน์อุเอะอารีย์ผู้อำนวยการหอการค้าจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าโครงการชุมพรมีทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่ โครงการท่าเรือและถนนและทางรถไฟเชื่อมระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนองซึ่งจะเชื่อมโยงกับการจัดกลุ่มทางเศรษฐกิจของ BIMSTEC, โครงการป้องกันน้ำท่วม, โครงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั่วจังหวัดและมอเตอร์เวย์จากภาคกลางไปชุมพรรวมทั้งโครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ

นายกิตติกิตติโสภาวาทประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งจังหวัดชุมพรกล่าวว่าโครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะได้รับการเพิกถอนจากความขัดแย้งจากฝ่ายตรงข้ามเขื่อนซึ่งเพิ่งได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อคัดค้านโครงการดังกล่าว

You may also like...