วิษณุย้ำยังไม่ปลดล็อคพรรคการเมือง

รองนายกรัฐมนตรี ย้ำยังไม่มีการหารือปลดล็อคพรรคการเมือง รอ คำตอบจาก คสช. ยัน กรอบเวลาไม่กระทบนักการเมือง ระบุ โรดแมปย่อยอาจขยาย แต่ไม่กระทบโรดแมปใหญ่ ชี้ หาก หา กกต.ไม่ได้ ก็ต้องใช้ชุดเดิมทำหน้าที่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี การประชุมเตรียมการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองเมื่อวานนี้(31ต.ค.) ว่าเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่มีการเชิญทั้ง ประธานคณะกรรมการปฏิรูปทั้ง 13 คณะ/ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ รวมไปถึงเลขานุการของแต่ละคณะ มาประชุมร่วมกัน ซึ่งมีการตอบข้อสงสัยหลายเรื่องที่รัฐบาลสั่งไปให้ดำเนินการ ที่เป็นข้อกังวล ทั้งเรื่องการกำหนดรูปแบบเขียนยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยในที่ประชุมได้มีการตกลงรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหากแต่ละคณะกรรมการมีความคืบหน้า ขอให้แต่ละคณะชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นที่หลากหลายจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มนักการเมือง/พรรคการเมือง/สื่อมวลชน/ประชาชน ซึ่งแต่ละคณะ กลุ่มเป้าหมายอาจแตกต่างกัน
นายวิษณุยังกล่าวต่อว่าการรับฟังความเห็นทำได้ 2 ช่วง คือทำก่อนที่จะมีการยกร่างแผน และ หลังทำแผนเสร็จ การออกไปรับฟังความเห็นอยู่ในกรอบเวลา 2 -3 เดือน โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีประสบการณ์ดังกล่าว จึงสามารถเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องรับฟังความเห็นได้ ซึ่งภาพรวมเป็นที่พอใจ นอกจากนี้ อาจมีการผ่อนปรน การตั้ง คณะกรรมการ และอนุกรรมการที่บางคณะ ร้องขอ คณะกรรมการเพิ่ม บางคณะขออนุกรรมการเพิ่ม โดยมากจะเป็นอนุกรรมการรับฟังความเห็น เพราะมีความจำเป็น เนื่องจากบางคณะ อาทิ เศรษฐกิจ/สังคม มีความหลากหลาย อนุกรรมการที่มี 10 คนไม่เพียงพอ จึงได้รับมาพิจารณาเตรียมดำเนินการ อย่างไรก็ตามในเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่ตกลงกันเองได้ไม่จำเป็นต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ส่วนกรณีปลดล็อคพรรคการเมืองให้สามารถดำเนินกิจกรรมพรรคได้ รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ายังไม่มีการหารือ ขอให้รอฟัง นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เคยหารือเรื่องนี้แล้ว และได้กำหนดตารางเวลาไว้ว่าจะทำอย่างไรในจังหวะใด ขอให้รอ คสช. เป็นผู้พูดเรื่องนี้ ส่วนจะไปปลดล็อคในต้นปี2561หรือไม่นั้น นายวิษณุ ไม่ขอแสดงความเห็น
เมื่อถามถึง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่มีผลบังคับใช้แล้ว และมีกรอบระยะเวลากำหนด จะมีผลกระทบหรือไม่ นายวิษณุยืนยันว่าจะไม่มีอะไรที่ไปกระทบโรดแมป ของการเลือกตั้ง ไม่กระทบต่อพรรคการเมืองให้ไม่สามารถหาเสียงหรือดำเนินกิจกรรมได้
“ทุกคนทราบดีว่ากรอบเวลา เป็นอย่างไร สิ่งใดต้องทำใน 90 วัน 180 วันหรือ 1 ปี และการเลือกตั้งจะมีเมื่อใด จะไม่มีอะไรที่ไปกระทบโรดแมป ของการเลือกตั้ง จะขยับหรือขยายอะไรในโรดแมป ย่อย ก็จะไม่ไปกระทบกับโรดแมปใหญ่ ขณะนี้พรรคการเมือง ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหา กฏหมายยังเขียนด้วยว่า กกต. สามารถ ขยาย ยืด หรือ ร่น ระยะเวลา ก็สามารถทำได้เป็นกรณีไป” นายวิษณุ กล่าว
ส่วนที่ยังไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)นั้น ห็ไม่น่ากังวล หากไม่สมัคร ก็ขยายเวลาได้ หรือหากขยายแล้วยังไม่มีการมาสมัครก็สามารถขยายอีกได้ โดยหากไม่สามารถสรรหากกต.ใหม่ได้ กกต.ชุดเดิมก็ต้องทำหน้าที่ไปก่อน.-สำนักข่าวไทย

You may also like...