เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

หนึ่งในผืนป่ามรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ เพราะนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติที่มอบให้ทุกชีวิตได้อย่างเท่าเทียม ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ

โดยประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ บางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน ไก่ป่า นกยูงไทย และยังมีแมลงต่าง ๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไปที่เปิดให้เข้าชม เนื่องจากจัดเป็นเขตอนุรักษ์ ที่มีความเปราะบาง การเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมายอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงมีการกำหนดจุดผ่อนปรนให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาและชมธรรมชาติได้ ดังนี้
• บริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์ฯ อำเภอลานสัก ซึ่งมีกิจกรรมเดินป่าตามรอยเส้นทางของเสือ แวะคารวะอนุสรณสถาน “สืบ นาคะเสถียร” ผู้ยอมสละชีพเพื่อรักษาผืนป่าแห่งนี้เอาไว้ จนกลายเป็นตำนานแห่งห้วยขาแข้ง โดยอนุสรณสถานแห่งนี้เป็นรูปปั้นของสืบ นาคะเสถียร ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อดูความเป็นไปของผืนป่าตะวันตก และมีบันได 8 ขั้น เพื่อสื่อความหมายว่าเขาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ นาน 8 เดือน ก่อนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในบ้านพักส่วนตัว
• บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ อำเภอห้วยคต โดยมีกิจกรรมตั้งแคมป์ริมน้ำตกไซเบอร์
• บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี อำเภอบ้านไร่ โดยมีกิจกรรมตั้งแคมป์ตามโครงการห้องรับรองแขกห้วยขาแข้ง และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไว้รองรับ

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
เนื่องจากไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป ดังนั้นการเดินทางไปศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงต้องติดต่อขออนุญาตเสียก่อน สำหรับคนที่ต้องการเข้าไปศึกษาอย่างจริงจัง สามารถยื่นเรื่องได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตู้ ปณ. 4 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 โดยต้องติดต่อยื่นรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สำหรับสถานที่พักแรมนั้น บริเวณที่ทำการเขตฯ มีบ้านพักรองรับได้ 10-30 คน จำนวน 3 หลัง รวมทั้งอาคารฝึกอบรมรองรับได้ 80 คน

การเดินทาง : สามารถเดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้ 2 เส้นทาง ได้แก่
• เส้นทางเข้าสู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 90 กิโลเมตร โดยไปตามทางสายอุทัยธานี-หนองฉาง-ลานสัก ทางหลวงหมายเลข 3438 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 53-54 เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการเขตด่านตรวจเขาหินแดงซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยทับเสลา และจากที่ทำการเขตฯ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังสถานีวิจัยเขานางรำ ระยะทาง 17 กิโลเมตร และหน่วยพิทักษ์ป่ากะปุกกะเปียง ระยะทาง 14 กิโลเมตร
• เส้นทางเข้าสู่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได อยู่ทางทิศใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 110 กิโลเมตร ไปตามทางสายอุทัยธานี-หนองฉาง-บ้านไร่ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางลูกรังผ่านบ้านใหม่คลองอังวะอีกประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงด่านตรวจคลองระยาง ไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี และหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได///ททท.

You may also like...